Mindfulness o atenció plena es va originar en la tradició budista de la meditació al llarg de 2500 anys. Durant els darrers 30 anys la pràctica de l’atenció plena ha esdevingut completament secular (no religiosa) i s’ha simplificat per tal d’adaptar-la al context occidental.

Ja a principis dels 70 va començar a haver-hi evidències que mindfulness podia ajudar en el tractament d’alguns símptomes psicològics i això va cridar l’atenció de la comunitat mèdica.

Va ser Jon Kabat-Zinn al centre mèdic de l’ universitat de Massatchussets el que va introduir un primer programa de 8 setmanes d’entrenament en tècniques de mindfulness per a pacients que experimentaven dolor intractable originat per diferents tipus de malalties (traumatismes, càncers, …) i que no responia a les teràpies convencionals.

Des d’aleshores tant les intervencions en mindfulness com la recerca científica han proliferat per tot el món i cada vegada sorgeixen noves evidències que apunten que mindfulness te un ampli potencial d’aplicacions.