El projecte està adreçat a nens  de 6-12 anys i joves  de 12 fins a 18 anys. L’ensenyament és molt pràctic, centrat en la pròpia experiència més que no pas en explicacions. A les classes s’introdueixen exercicis senzills pensats per incrementar la consciència del moment present. Es posen en comú les experiències immediates que  en sorgeixen, i es relacionen amb les experiències de la vida quotidiana.

Les pràctiques de mindfulness o atenció plena a l’escola ensenyen a ser més conscients i estar més atents a les sensacions del cos, de la respiració, del contacte del cos amb la cadira, la sensació dels peus a terra o a totes les sensacions que apareixen a les diferents parts del cos. Aquestes pràctiques es fan extensives a l’activitat quotidiana: estar drets, caminar, menjar, escoltar.

S’ofereixen dos currículums diferents adaptats a les diverses necessitats educatives, per a nens i joves. Ambdós estan pensats per ser ensenyats dins de l’horari escolar o en grups d’alumnes que hi estiguin interessats o amb necessitats especials, tot i que es poden adaptar a la disponibilitat de temps quan sigui necessari.

Per a nens de 6-12 anys es realitzen intervencions de 15-20 minuts a l’aula, dos cops per setmana al llarg de 8 setmanes.

Per a joves de 12-18 anys es realitzen sessions de 45-60 minuts, 1-2  vegades per setmana durant 9 setmanes.

Vídeo: tall de Kung Fu Panda