Tant els nens i joves com la comunitat escolar es poden beneficiar de l’entrenament en mindfulness i la seva pràctica:

Nens_escola

  • El mestres i professors poden disposar de més temps per ensenyar
  • Els alumnes son capaços de concentrar-se més fàcilment i més temps
  • Pot ser més fàcil captar l’atenció dels alumnes
  • Els alumnes són capaços de tranquil·litzar-se i controlar-se, pot ser més senzill conduir les classes

Finalment, després del programa, els mestres poden adoptar la pràctica del mindfulness i integrar-la en el seu dia a dia, juntament amb els alumnes.

És important recalcar que, en cap cas, MindfulNens pretén ni ha de ser una eina disciplinaria ni de control, els beneficis sorgeixen, en tot cas,  de forma natural

La neurociència està demostrant que aquests beneficis i canvis observats tenen una base física.  Estudis amb imatges cerebrals demostren que la meditació pot modificar profundament la estructura i el funcionament del cervell i produir, per exemple, una major irrigació i engrossiment de les àrees del còrtex cerebral associades amb l’atenció i la integració emocional. Així doncs, es veuen reforçats l’aprenentatge, la memòria, l’autoconsciència, la compassió, el que és tant o més important, i es debiliten l’ansietat i l’estrès.

Vídeo: Mindfulness in Schools

Richard Burnett at TEDxWhitechapel

Vídeo: Healthy Habits of Mind

This film shows how kindergarteners in Oxford Elementary School in Berkeley, San Francisco are introduced to mindfulness in school. They practice mindful listening, mindful eating, mindful movement and yoga. Mindfulness is a way of being and one of the benefits is that it teaches how to pay attention. As a kindergartener your attention is required in order to learn how to read and write – often in an environment with a lot of external stimuli. Starting early with practicing these healthy habits of mind is a very good idea. Like learning to play an instrument it is much easier early on in life than later on in life. Includes interviews with Neuroscientist Richard Davidson and Mindful Schools Program Director Megan Cowan.