Les emocions són extremadament importants a les nostres vides, afecten profundament el nostre comportament, tot i que no en som sempre conscients. Una bona regulació emocional inclou diferents aspectes : ser conscients i estar atents a les nostres emocions, ser capaços d’identificar-les i entendre-les, gestionar i modular les reaccions i respostes per tal d’aconseguir els nostres objectius.

Les habilitats de regulació emocional es desenvolupen al llarg de la infància continuen durant l’adolescència. Aquestes habilitats són critiques en termes de salut mental, desenvolupament acadèmic i relacions socials satisfactòries, és a dir, pel benestar general. Baixes capacitats de regulació emocional estan vinculades a depressió, abús de substàncies, mals resultats acadèmics, comportaments agressius, etc…

Quan els adolescents experimenten estrès poden sentir-se emocionalment descontrolats. Qualsevol canvi vital porta associat estrès. L’adolescència és un període de forts canvis, reptes en àmbits, socials, intel.lectuals, psicològics i físics. Els adolescents típicament experimenten les emocions d’una forma més intensa que quan eren petits. És el moment de la vida quan pren força l’impuls de ser autònom dels adults i comença a reforçar-se la necessitat de forma part d’un grup social. La vida es complica i es necessiten més habilitats per navegar en aquest mar de canvis.

El cervell adolescent està en construcció, de fet està en revolució. Aquest és un període en el que poden fixar-se molts patrons neuronals que poden condicionar la vida emocional en l’etapa adulta.

Sense les eines adequades podem tendir a evitar o suprimir les emocions desagradables com la ira , por , gelosia amb comportaments com poden ser l’abús de substàncies que de forma temporal redueixen la intensitat de les sensacions desagradables. També podem tendir a la preocupació excessiva, la rumiació que ens sol portar a la depressió i l’ansietat.

La practica de mindfulness ofereix l’oportunitat de desenvolupar estratègies per afrontar sentiments i situacions desagradables , aprenent a reconèixer les pròpies emocions mentre les experimentes, estant atents a allò que està passant en el moment present. Identificant, estant atents i sent conscients de les pròpies emocions podem modular la resposta emocional i incrementar l’equilibri i la claredat.

L’entrenament en mindfulness en l’adolescència ajuda a una millor regulació emocional, a reduir l’estrès i a desenvolupar l’atenció, eines que ens seran útils al llarg de la vida.